مرحله اول

در ابندا بر روی لینک ثبت نام کلیک کنید تا به صفحه مربوطه وارد شوید

مرحله دوم

در این قسمت بعد از پر کردن قسمتهای مربوطه باید تیک قسمت تعهدنامه که با پیکان قرمز رنگ مشخص شده را بزنید تا دکمه ثبت نام فعال شود

مرحله سوم

بعد از زدن دکمه ثبت نام اگر مشخصات شما برای ثبت نام کامل باشد به صفحه اطلاعات فردی وارد میشوید در این قسمت همانطور که ملاحظه میفرمایید میتوانید با زدن دکمه "چشم پوشی از این مرحله " پیکان قرمز رنگ ، بدون پر کردن اطلاعات این صفحه به مرحله بعد بروید در غیر این صورت قسمتهای مربوط به این صفحه را کامل بفرمایید و با زدن دکمه ثبت " پیکان سبز رنگ " به مرحله بعد میروید ، در ضمن میتوانید در هر لحظه مجددا به صفحه مورد نظر خود برگردید و اطلاعات خود را ویرایش کنید

مرحله چهارم

در این قسمت باید مشخصات تحصیلی دیپلم خود را وارد کنید ، توجه داشته باشید که نوع دیپلم خود را درست انتخاب بفرمایید

مرحله پنجم

در این قسمت باید مشخصات تحصیلی داخل ایران خود را وارد کنید

مرحله ششم

در این قسمت مشخصات مدارک تحصیلی شما در خارج از کشور بررسی می شود ، در صورتیکه شمادارای مدارک تحصیلی در خارج کشور می باشید و این مدارک در داخل کشور مورد تایید می باشد باید گزینه در داخل ارزشیابی شده است را انتخاب بفرمایید در غیر این صورت گزینه مورد نظر را انتخاب نمی کنید

مرحله هفتم

در این قسمت نیز شما باید مشخصات مدارک تحصیلی که در داخل کشور گرفته اید را وارد کنید ، وهمانند مراحل قبل در صورتیکه نخواهید مشخصات را پر بفرمایید ، می توانید با زدن دکمه چشم پوشی از این مرحله،عبور کنید

مرحله هشتم

در این قسمت نیز شما باید مشخصات تماس خود را وارد نمایید ، وهمانند مراحل قبل در صورتیکه نخواهید مشخصات را پر بفرمایید ، می توانید با زدن دکمه چشم پوشی از این مرحله ، از این قسمت عبور کنید

مرحله نهم

در این قسمت شما سه وضعیت بیشتر ندارید که یکی از آنها را باید انتخاب کنید ، یا در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دارای پرونده می باشید یا در سفارت دارای پرونده می باشید یا اصلا دارای پرونده نمی باشید ، در هر صورت شما باید یکی از گزینه ها رو انتخاب بفرمایید ، توجه داشته باشید که بعد از این مرحله و انتخاب یکی از گزینه ها در مراجعات بعدی شما با انتخاب صفحه پرونده وارد مرحله نهم می شوید

مرحله دهم

در این قسمت شما اگر پرونده داشته باشید که در این صورت می توانید بر روی دکمه ویرایش کلیک بفرمایید و در صورت نیاز مدارک خود را ویرایش بقرمایید ، در غیر این صورت میتوانید مدارک خود را با کلیک کردن بر روی لینک فایلها ارسال بفرمایید ،

مرحله یازدهم

در قسمت خدمات شما می توانید یکی از خدماتی را که وجود دارد انتخاب بفرمایید

مرحله دوازدهم

در قسمت پیگیری در خواستها شما میتوانید در خواست مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید

همانند تصویر زیر می توانید درخواست خود را لغو و یا برای بررسی مجدد آن را ارسال بفرمایید

مرحله مرحله سیزدهم

توجه داشته باشید بعد از تایید درخواست شما توسط مسئول مربوطه دکمه تعیین زمان مراجعه برای شما فعال می شود و شما می توانید از قسمت تعیین زمان مراجعه برای مراجعه حضوری زمان مورد نظر خود را تعیین کنید

مرحله چهاردهم

در قسمت تغییر گذر واژه شما میتوانید گذر واژه خود را با وارد کردن گذر واژه قدیم خود و سپس باوارد کردن گذر واژه جدید ، گذر واژه خود را تعویض بفرمایید

مرحله پانزدهم

کاربران گرامی توجه داشته باشید که حتما بعد از اتمام کار خود بر روی لینک خروج که در تصویر با کادر سبز رنگ مشخص شده است کلیک بفرمایید تا از نظر امنیتی به مشکل بر خورد نکنید