سامانه تسهیلات ارزی و غیر ارزی

سامانه پیگیری روند تحویل ارز به دانشجویان خارج از کشور

سامانه ارزشیابی دانش آموختگان

سامانه ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور

سامانه انتقال دانشجویان

سامانه انتقال دانشجویان خارج از کشور

سامانه دانش آموختگان

سامانه دانش آموختگان داخل کشور

سامانه انصراف از تحصیل

سامانه انصراف از تحصیل

اطلاعیه مهم
در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسریع در انجام امور آموزشی دانشجویان ودانش آموختگان خارج از کشور از روز شنبه مورخ 1394/8/9 مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درتشکیل پرونده های جدید ، تنها مدارکی را مورد بررسی قرار خواهد داد که اصالت آنها از طریق سامانه تائید اسناد کنسولی وزارت امورخارجه (تاک ) احراز شده باشد. مقتضی است دانشجویان متقاضی انتقال از خارج از کشور و دانش آموختگان خارج متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی نسبت به ارائه مستندات مربوطه به بخش کنسولی سفارتخانه ها یا سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران درکشور محل تحصیل اقدام نموده وهنگام ورود اطلاعات در سامانه متمرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، کد رهگیری هر مدرک را وارد نمایند.