( اطلاعيه )

* قابل توجه متقاضیان محترم

1- طبق دستور ریاست محترم مرکز خدمات و آموزشی

توجه   )دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت درخواست تسهیلات ارزی نیمسال دوم 93-92 نشده اند میتوانند از تاریخ شنبه 93/06/01 تا پایان روزدوشنبه مورخ 93/06/10 نسبت به ثبت درخواست خود در قسمت خدمات سامانه اقدام نمایند. وتاریخ فوق قابل تمدید نمیباشد .  )

توجه   )دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت درخواست تسهیلات ارزی نیمسال اول 93-92 نشده اند میتوانند از تاریخ سه شنبه 92/12/13 تا پایان روز سه شنبه مورخ 92/12/20 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.  )

توجه توجه    )قابل توجه دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج ازكشور  )

طبق بخشنامه اخير بانك مركزي نظر به اينكه از ابتداي سال 1393 پرداخت شهريه صرفاً به حساب دانشگاه واريز مي گردد لذا خواهشمند است نسبت به تكميل دقيق اطلاعات ذيل در بخش اطلاعات تحصيلي اقدام نماييد:1.نام بانك عامل دارنده حساب بانكي دانشگاه(شعبه ياكد)2.شماره حساب بانكي دانشگاه3.آدرس بانك. بديهي است در صورت عدم تكميل اطلاعات امكان پرداخت شهريه ميسر نخواهد شد . گواهي صادره از دانشگاه خارج از كشور كه علاوه بر قيد مبلغ دقيق شهريه ومعادل شده آن به ارزهاي يورو ، فرانك سوئيس و ين ژاپن داراي شماره حساب دانشگاه ، نام بانك ، كد دارنده حساب ، آدرس و سوئيفت كد نيز باشد مي بايست در بخش مدارك اسكن شده(پرونده)اسكن گردد. ضمناً در صورت هرگونه تغيير در حساب بانكي دانشگاه دانشجو ملزم مي باشد مراتب را درزمان ثبت درخواست جديد اعلام نمايد.

1-مهلت دریافت مجوز نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392 حداکثر تا پایان اسفند 1392 می باشد.

2- برای ثبت نام 6 ماه اول دوره ارزی ( نیمسال اول )                          از اول مهر ماه تا اول اسفند ماه

3- برای در یافت مجوز 6 ماه اول دوره ارزی ( نیمسال اول )                             حداکثر تا پایان اردیبهشت

4-  برای ثبت نام 6 ماه دوم دوره ارزی ( نیمسال دوم )                        از تاریخ 15 فروردین ماه تا اول شهریورماه

5- برای در یافت مجوز 6 ماه اول دوره ارزی ( نیمسال دوم )                              حداکثر تا پایان آبان ماه

می بایستی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند ، بدیهی است در خارج از این محدوده زمانی درخواست های مذکور قابل ثبت نبوده است

با توجه به محدودیت های ارزی و عدم اقدام بموقع ، از درخواست های مکرر افراد جهت دریافت ارز دوره های قبل جلوگیری به عمل خواهد آمد، لطفا در موعد مقرر اقدامات لازم را به عمل آورید.

* طبق اطلاعیه بانک مرکزي

اختصاص ارز به دانشجويان غير بورسيه   

از مورخ 19/07/1391 دانشجويان غير بورسيه (آزاد) مقطع فوق ليسانس به بالا ، طبق بخشنامه ها و مقررات ابلاغي براي دريافت ارز دانشجويي با نرخ مبادله اي به شعب ارزي بانک تجارت  و سامان مراجعه کنند.